La Sant Jordi i els nens

Perpetrar la tradició de la Sant Jordi és doblement important.

En primer lloc, és del nostre deure de vigilar allò que les tradicions no es perden als meandres del temps i el treball amb els nens és primordial.

En segon lloc, no oblidem que la Sant Jordi és la festa del llibre i de la rosa, a través d'aquesta tradició donar el gust de la lectura als nens és un deure ineludible .

Per totes aquestes raons, el 2010 un concurs de dibuixos ha estat establert amb el concurs de l'educació nacional, i per a l'assemblea general, una "Auca" serà presentada.

L'associació en les seves accions concedeix una part important al treball amb els nens, un treball de memòria.